Active Sourcing

Proaktywny research, nawiązywanie kontaktów oraz rekrutacja potencjalnych współpracowników - ponieważ chcesz wybrać odpowiednich ludzi do swojej firmy

Active sourcing to wymajający oraz wielowymiarowy proces, który stawia różnorodne wymagania oraz potrzebuje rozmaitych profilów osobowych. Jedna osoba ich nie posiada, a więc rozdzieliliśmy je świadomie i z sukcesami na różnych specjalistów. Jako, że każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie, prowadzi to do osiągania lepszych rezultatów. Zespół każdej aktywnej kampanii typu Active Sourcing składa się z:

Researcherów

Researcher wyróżnia się umiejętnościami analitycznymi potrzebnymi do przeprowadzenia researchu oraz wiedzą, gdzie i jakimi technikami znaleźć oraz zidentyfikować potencjalnych kandydatów. To oni "dyskretnie wyszukują informacje" ze znajomością danych oraz technologii. Główne zadania researchera:

 • Research, identyfikacja & monitoring
 • Stosowanie różnych odpowiednich narzędzi & technik (Social Networks, Websites, Directories, Blogs, Communities, Google Hacking…)
 • Rozbudowa i rozwój "Talent Pooli" (Identyfikacja prospektywnych kandydatów) bazując na profilach i priorytetach
 • Kampanie typu Digital Sourcing oraz Online Marketing

Relationship Manager

Zajmują się wszystkimi odpowiednimi kanałami komunikacji, inicjują i ustanawiają dialog z prospektywnymi kandydatami. Dbają o długotrwałe relacje oraz w odpowiednim momencie wzbudzają zainteresowanie. Relationship Manager to towarzyskie osoby, ekstrawertycy z kompetencjami fachowymi oraz marketingowymi. Główne zadania:

 • Utworzenie Jobadsów / landingpage'a
 • Bezpośrednie nawiązywanie kontaktów / Headhunting celem ustalenia chęci zmiany stanowiska & kwalifikacji
 • Talent Relationship Management - stały dialog z potencjalnymi kandydatami
 • Zarządzanie kandydatami: Selekcja wstępna & zarządzanie zgłoszeniami bezpośrednimi

Recruitment / Digital Consultants

Doradcy ze zrozumieniem biznesu oraz umiejętnością negocjacji, którzy będą towarzyszyć zainteresowanym kandydatom oraz przełożonym, aż do podpisania umowy. Zajmują się całym procesem oraz są łącznikiem z klientem. Główne zadania:

 • Briefing klienta / Briefing typu Kickoff
 • Setup & zarządzanie projektem / Controlling / zabezpieczenie jakości
 • Przygotowanie rozmów kwalifikacyjnych & wszystkich dokumentów (CV, certyfikaty...)
 • Ustalanie terminów rozmów kwalifikacyjnych z Team Leaderami oraz kandydatami
 • Telefoniczne rozmowy wstępne
 • Towarzyszenie z Team Leaderami przy osobistych rozmowach kwalifikacyjnych

Porozmawiajmy!

Wybierz termin na niezobowiązującą rozmowę telefoniczną

Wybierz termin