Digital Sourcing

Bądź obecny tam, gdzie będą zaglądać Twoje grupy docelowe

Dzięki kampaniom typu Digital Sourcing potencjalni kandydaci dowiadują się o stanowiskach w Twojej firmie za pomocą wszystkich możliwości online marketingu. Cel: wygenerować możliwie jak największą ilość kandydatów oraz jednocześnie umocnić Employer Brand Twojej firmy. Może to nastąpić za pomocą interaktywnego ogłoszenia na współczesnych platformach lub dzięki dopasowanym działaniom na portalach społecznościowych. Doświadczenie z wielu kampanii nauczyło nas, które metody się sprawdzają, a które nie. Naszym wymogiem jest osiągnięcie jak najlepszych rezultatów dla naszych klientów za jak najniższe koszty (Media Spending). Kampanie Digital Sourcing obejmują poniższe zagadnienia:

Interaktywne ogłoszenia, formy reklamy dopasowane do danego kanału

  • Briefing klienta / Briefing typu Kickoff
  • Opis stanowiska pracy
  • Interaktywne ogłoszenia
  • Wybór odpowiednich kanałów (LinkedIn, twitter, facebook, snapchat, Instagram...)
  • Tworzenie oraz implementacja Adsów zgodnie z danym kanałem
  • Zarządzanie kampanią  (Analytics, Controlling & Reporting)
  • Zarządzanie kandydatami: Selekcja wstępna & zarządzanie zgłoszeniami
  • Ustalanie terminów rozmów kwalifikacyjnych z Team Leaderami oraz kandydatami
  • Telefoniczne rozmowy wstępne


Koszty przypadające na kampanie typu Digital Sourcing dzielą się na koszty osobowe oraz koszty zewnętrzne (Media Spending) i są dopasowane do budżetu klienta.

Pomiary, śledzenie, analizy

Aby kampanie osiągały jak najlepsze rezultaty, monitorujemy, mierzymy oraz analizujemy wiele parametrów - cel mamy zawsze przed oczami, pozyskanie aktualnie najlepszych kandydatów dla Twojej firmy. Nasze spostrzeżenia chętnie przekazujemy w raportach.

Porozmawiajmy!

Wybierz termin na niezobowiązującą rozmowę telefoniczną

Wybierz termin